Jolanda Grevers
20 april 2017
Je koekomst is geworteld in je verleden | Uniqie-loopbaancoaching

Als je met je loopbaan aan de slag gaat, ben je vooral bezig met je toekomst. Nadenken over… en vooruitkijken. Je bent vooral bezig met het ontwikkelen van een visie op jouw toekomstige loopbaan. Maar jouw toekomst is verankerd in jouw verleden, in jouw levensverhaal.

Want wanneer je op zoek gaat naar wat jij echt wilt, vind je in je verleden, jouw levensloopverhaal, veel interessante aanknopingspunten. Je levensloop en je loopbaan zijn namelijk nauw met elkaar verbonden. Daarom starten al mijn klanten hun loopbaantraject altijd met het schrijven van hun eigen levensloopverhaal.

Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts geleefd worden.

-Soren Kierkegaard.

Je levensverhaal?

Je wordt geboren en je gaat een keer dood. Dat is voor iedereen een gegeven waar je niet omheen kunt. Tussen geboorte en dood speelt zich jouw leven af, en daarin bewandel jij jouw eigen unieke levenspad.

Elk levenspad bestaat uit een aantal levensfases. Elke levensfase herbergt een aantal ervaringen, gebeurtenissen en keuzes die in deze periode van je leven een belangrijke rol gespeeld hebben.

Waarom is het zo belangrijk om stil te staan bij jouw levensverhaal?

Door je levensloopverhaal uit te schrijven, komen herinneringen die je allang vergeten was weer je bewustzijn binnenstromen. Je leert jezelf beter kennen. Ook krijg je nieuwe inzichten in wat jou drijft en inspireert. En je ontdekt vergeten kwaliteiten en talenten. Al deze waardevolle informatie kan belangrijke aanknopingspunten voor toekomstige keuze in jouw loopbaan bevatten.

Als je je levensverhaal gaat schrijven, schrijf je vooral over gebeurtenissen, school, familie, mensen en banen. Daarbij is het heel belangrijk om ook stil te staan bij je eigen gevoelens, gevoelens die je toen had en die je er nu over hebt.

Het schrijven van je eigen levensloop kost veel tijd en energie. Je moet jezelf de tijd gunnen om in je verleden te duiken. Je moet informatie gaan verzamelen. Oude fotoboeken, klassenfoto's, poëziealbums, dagboeken, et cetera opzoeken en doornemen. Met je familie en vriend(in)nen praten en herinneringen ophalen. Maar het is zeker de moeite waard. Dus doe het. Maak er tijd voor vrij in je agenda.

Je eigen levensverhaal schrijven


 • Koop een mooi notitieboekje om aantekeningen in te maken.
 • Haal je fotoboeken, dagboeken, poëziealbums onder een laag stof tevoorschijn en blader ze door.
 • Haal herinneringen op en schrijf deze herinneringen op in je notitieboekje. Neem hiervoor alle tijd die je nodig hebt.
 • Deel je levensverhaal in periodes van zeven jaar in. Dit geeft je structuur en houvast.
 • Schrijf over je kinderjaren, je schooltijd en je werkleven.
 • Noem de mensen die in jouw leven een belangrijke rol hebben gespeeld. Sta stil bij jouw belangrijke keuzes. En noem de gebeurtenissen die belangrijk voor jou zijn geweest en een diepe indruk hebben achtergelaten.
 • Schrijf ervaringen op waar je iets van hebt geleerd. Welke lessen heb je geleerd?
 • Neem je notitieboekje en een pen steeds met je mee. Want zolang jij bezig bent met het schrijven van je levensverhaal zal er regelmatig waardevolle informatie als een lichtflits je bewustzijn binnenkomen. Maak hiervan aantekeningen.
 • Geef verschillende fases van je levensverhaal een titel die de essentie van die periode weergeeft.
 • Schrijf je levensverhaal uit in ongeveer 2000 woorden. Het hoeft grammaticaal niet perfect te zijn en er mogen taalfoutjes in staan. Je schrijft het verhaal voor jezelf en niet voor iemand anders.
 • Je mag er zolang over doen als jij wilt. De meesten van ons ervaren het als een pittige klus.

Bijzondere ontdekkingen die voor jouw loopbaan een belangrijke rol spelen

Als het goed is heb je nu een helder beeld van jouw verleden. Welke onderwerpen en gebeurtenissen zijn belangrijk voor jouw loopbaan? Welke rol spelen deze onderwerpen en gebeurtenissen op dit moment in jouw leven en loopbaan? Kun je een rode draad in je levensloopverhaal ontdekken? Zo ja, welke?

Heb je nieuwe ontdekkingen gedaan over jouw drijfveren, passies, kwaliteiten en talenten? Welke rol spelen ze op dit moment in jouw loopbaan? Welke rol wil je dat ze spelen in jouw toekomstige loopbaan?

Plaats je reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}