Jolanda Grevers
8 oktober 2020
Loopbaanplanning | Hoe stippel jij je eigen loopbaanpad uit? Loopbaanplanning | Unique-loopbaancoaching

Hoe zorg je ervoor dat jij je droombaan gaat vinden? Eigenlijk heel simpel. Door een loopbaanplanning te makken. Want wanneer jij je doel wilt bereiken is het essentieel om een goede loopbaanplanning te maken. Het is belangrijk om vooraf te bepalen wat je allemaal moet doen om je droombaan te vinden. 

Sommige mensen kunnen moeiteloos plannen. Zijn plangek, het zit in hun DNA en ze plannen alles vooraf. Maar voor de meesten van ons is het toch best wel een dingetje. Echter als je vooruit wilt in je loopbaan en in je werkleven, ontkom je er niet aan. Doelen stellen, plannen maken, to-do lijsten opstellen en reflecteren. Het hoort er allemaal bij.

Het onderstaand stappenplan helpt je stapje voor stapje bij het uitstippelen van jouw loopbaanpad. 

Quote Unique-loopbaancoaching

A goal without a plan is just a wish


Stap 1: de gewenste uitkomst

Het eerste waarmee je aan de slag gaat, is het bepalen welk doel jij uiteindelijk wilt realiseren. Welke loopbaandroom wil je verwezenlijken? Want zonder een duidelijke eindbestemming dobber je maar wat rond. Je weet niet waar je naartoe gaat omdat je geen bewuste keuzes maakt. Je doet maar wat. Waardoor je bent overgeleverd aan de omstandigheden en het toeval. De kans is groot dat je op een bestemming terecht komt waar je helemaal niet wilt zijn. 

Het hebben van realistisch doel geeft je rust, duidelijkheid en focus. Want een helder doel prikkelt je motivatie. Het is als brandstof voor een auto om vooruit te komen. De juiste prioriteiten te stellen wordt een stuk makkelijker. Maar ook is de kans veel groter dat je doorgaat als het even tegenzit.  Want je weet waarvoor je het doet.

Naast het hebben van een einddoel is het ook verstandig om doelen voor de lange, middellange en korte termijn te formuleren. Want vaak duurt het enige tijd voordat de eindbestemming is bereikt. 

Stap 2: maar hoe formuleer je een 'goed' doel?  

SMART doelen kunnen je hierbij helpen. Doelen worden vaak te vaag en vrijblijvend geformuleerd als wensen, intenties, of goede voornemens. Door je doelen SMART te stellen, voorkom je dat je in deze valkuil stapt. 

SMART staat voor:

S specifiek

Wat wil je bereiken? Hoe specifieker je doel, hoe groter de kans dat je het zal bereiken.

M eetbaar

Hoe weet je dat jij je doel bereikt hebt? Wat is er af als het af is? Je doelstelling moet meetbaar zijn.

acceptabel

Weet je waarom je dit doel wilt bereiken? Het resultaat moet relevant zijn.

realistisch

Wat heb je nodig om je doel te bereiken? Je doel moet haalbaar en realistisch zijn.

tijdgebonden

Wanneer heb jij je doel bereikt? Wanneer ga je welke stappen zetten? Je doel moet altijd gekoppeld zijn aan een einddatum.

Het is verstandig om alle doelen SMART te formuleren

Stap 3: waaraan moet je denken om je plan uit te kunnen voeren?

Schrijf alles op waar je aan moet denken wanneer jij je plan wilt uitvoeren om je (sub)doel(en) te bereiken. Wat heb je nodig? Hoe ga je het doen? Wat moet je allemaal vooraf uitzoeken? Welke keuzes moet je vooraf maken? Wat moet je allemaal gaan regelen?  

Stap 4: welke stappen moet je zetten

Maak een realistische en haalbare planning met kleine behapbare babystapjes, met meerdere tussenstops en met deadlines. Grote stappen laten je heel gemakkelijk struikelen. Want teveel en te snel willen werkt contraproductief. Dus: maak je (sub)doel(en) niet te groot.

Zoek uit via welke route jij je eindbestemming wilt gaan bereiken? Want er leiden zoveel wegen naar Rome. 

Welke stappen moet je allemaal zetten om je plan uit te voeren? Schrijf alle stappen tot je eindbestemming op. Ga vervolgens per stap na hoeveel tijd dat je denkt dat het kost om deze stap te zetten. 

SMART Loopbaanplanner

Download de nieuwe SMART loopbaanplanner

Stap 5. maak een planning

Pak een groot vel papier en teken een tijdslijn. Plaats je doelen en subdoelen op deze tijdslijn. Bepaal vervolgens wanneer je welke stappen gerealiseerd wilt hebben. Wanneer wil je wat doen? Stel prioriteiten: doe eerst wat het belangrijkst is. Zorg ervoor dat de volgorde een logische is. Plaats de stappen op je tijdslijn.

Tip: zet je doelen en subdoelen aan de onderzijde van je tijdslijn en je stappen aan de bovenzijde van je tijdslijn.

Maak een plan van aanpak

Pak een groot vel papier en teken vijf kolommen. 

Plan van aanpak

Stap  1.

Zet in kolom 1 je subdoelen.

Stap 2.

Zet in kolom 2 de stappen die je gaat zetten om je subdoelen te bereiken.

Stap 3.

Zet in kolom 3 de middelen die je nodig hebt voor het zetten van deze stap. 

Stap 3.

Zet in kolom 4 wanneer je deze stap wilt gaan zetten. 

Stap 3.

Geef in kolom 5 aan wanneer deze stap moet zijn afgerond.  

Stap 6: to-do lijst

Maak na aanleiding van je planning maandelijks een to-do lijst voor de betreffende maand. Welke stappen wil je die maand richting je doel gaan zetten? Wat moet je daarvoor allemaal doen? 

Noteer deze lijst ook in je agenda zodat je deze lijst vergeet. Streef ernaar om maandelijks alle to-do's op je lijst af te vinken. Maak daarom je to-do lijst niet te lang, waardoor het een onmogelijke opgave wordt. 

Stap 7: roep de hulptroepen in

Je hoeft het niet allemaal alleen te doen. 

Door je ervaringen, problemen, successen et cetera te delen met iemand, vergroot jij je kans op slagen. Het is leuker en het is goed voor je motivatie. Want je hoort de mening van een ander en je kunt ideeën uitwisselen. Bovendien maak je het jezelf wat lastiger om niets te doen. Want dan word je geconfronteerd met ‘ik heb niets gedaan’. En dat willen de meesten van ons niet.

Voorwaarde: het moet iemand zijn uit je nabije omgeving, die je kunt vertrouwen, die eerlijk tegen je durft te zijn, die je een spiegel voorhoudt, met wie je kunt sparren, die je kan inspireren, motiveren, feedback kan geven en je een schop onder je kont geeft als het nodig is.

Stap 8: momenten voor zelfreflectie en evaluatie

Je weet waar je naar toe wilt en wat je moet doen om daar te komen. Maar in de waan van de dag verdwijnen je plannen en goede bedoelingen makkelijk naar de achtergrond en dus uit het zicht. Je ziet ze niet meer en voordat je het weet liggen ze verborgen onder een dikke laag stof. Het is lastig om niet in deze valkuil tetrappen. Daarom is het inlassen van een moment voor reflectie en evaluatie zo belangrijk. 

Maak tijd voor jezelf. Plan minimaal éénmaal per maand een moment voor zelfreflectie. Wat gaat er goed? Wat gaat er minder goed? Is het nodig om bij te sturen, je planning aan te passen of het anders aan te pakken? Maak deze afspraak met jezelf en zet deze afspraak in je agenda. Vergeet het niet!!!

Een hulpmiddel hierbij is het maken van aantekeningen in een dagboek. 

Hou jezelf niet voor de gek. Maar wees ook niet te streng tegen jezelf als iets niet gelukt. Geef jezelf een compliment als iets gelukt is. Koester je successen. Vergeet niet ervan te genieten!

Plaats je reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}