Jolanda Grevers
26 oktober 2015

Hoe haal je meer uit je talenten? Door met je talenten aan de slag te gaan, ze verder te ontwikkelen en te versterken. Alleen dan gaan jouw talenten echt goed bloeien en worden ze duidelijk zichtbaar. Maar hoe doe je dat? Waar moet je op letten? Het onderstaand stappenplan helpt je hierbij.

Stappenplan voor het ontwikkelen van je talenten Unique-loopbaancoaching

Waarom is het verder ontwikkelen van je talenten zo belangrijk?

Simpel. Talent hebben voor iets is niet voldoende om goede resultaten te behalen. Pas wanneer je de juiste technieken, vaardigheden, etc. hebt ontwikkeld, kun jij je talenten in actie omzetten.

Je talenten zijn de sleutel tot zowel plezier in je werk als goed functioneren.

Stappenplan voor het ontwikkelen van je talenten

Het is belangrijk om er echt de tijd voor te nemen. Zorg ervoor dat je niet wordt gestoord. Zet je telefoon uit. Maak je hoofd leeg. Pak schrijfpapier en een pen.

1. Je talenten benoemen

Benoem je talenten. Je kunt hierbij gebruik maken van mijn gratis e-book over het thema talent. Je kunt ook gebruik maken van diverse online zelf-assessmentinstrumenten zoals de VIA. Stel uiteindelijk een lijst met jouw top 5 talenten samen. Omschrijf je talenten in eigen woorden. 

2. Je talenten beter leren kennen

Vaak heb je helemaal geen duidelijk beeld van hoe een bepaald talent bij jou tot uitdrukking komt. Voor jou zijn je talenten heel vanzelfsprekend. Het valt je niet op.

Hoe gebruik jij je talenten? Hoe komen ze bij jou tot uitdrukking?

Mensen die jou goed kennen hebben meestal een goed beeld van jou en jouw talenten. Bespreek je bevindingen uit stap één met drie goede bekenden die een betrouwbaar beeld van jouw talenten kunnen geven. Vraag of ze de talenten bij jou herkennen en, als dat het geval is, of ze concrete voorbeelden kunnen geven van situaties waarin een bepaald talent naar voren kwam. Probeer te ontdekken hoe jij je talenten gebruikt.

3. Je talenten leren gebruiken

Je talenten worden pas interessant wanneer je daadwerkelijk je talenten gaat gebruiken. 

Hoe kun jij je talenten meer inzetten?

Benoem een aantal successen waar jij heel trots op bent. Ga na welke talenten jij hebt ingezet en hoe deze talenten hebben bijgedragen aan het bereiken van dit succes. Hoe en waar kun jij je talenten op vergelijkbare manieren inzetten?

4. Je ontwikkelingsdoelen bepalen

Alleen als jij heldere en realistische doelen formuleert kun jij jouw gekozen eindbestemming bereiken.

Formuleer op basis van de voorgaande stappen je ontwikkelingsdoelen. Waar wil jij echt goed in worden? Welke kennis en vaardigheden heb je nodig om nog meer uit je talenten te kunnen halen.

Wat wil je uiteindelijk bereiken?

Schrijf je top vijf talenten op het linkergedeelte van een leeg vel papier. Schrijf wat je wilt leren, kunnen of beheersen op het middelste gedeelte van het vel papier. De doelen die betrekking hebben op wat je wil bereiken schrijf je op het rechtergedeelte van het vel papier. Geef tot slot in enkele steekwoorden kort en bondig aan waar jij echt goed in wil worden.

5. Je talenten ontwikkelen

Hoe ga jij de doelen bereiken? Hoe wil jij je talenten verder ontwikkelen?

Bedenk en plan concrete activiteiten om aan je ontwikkelingsdoelen te werken. Dit kunnen trainingen, cursussen, coaching, supervisie, workshops, etc. zijn. Maar je kunt ook denken aan het initiëren van nieuw activiteiten op je werk of het ruilen van taken met een collega.

Ook bieden vrijetijdsactiviteiten veel mogelijkheden tot ontwikkeling en groei van je talenten: hobby’s, sport, sociale activiteiten, etc..

Het ontwikkelen van je talenten gaat niet vanzelf. Daarvoor is een juiste context nodig en heel veel oefenen. Als je ergens heel goed in wilt worden, moet je er heel veel energie en tijd in steken. Door het opstellen van het Persoonlijk Excellentie Plan word je gemotiveerd om daadwerkelijk in beweging te komen. Het is raadzaam om één maal in de vier weken de weekplannen te maken.

Het persoonlijke excellentie plan

Dit plan bestaat uit twee delen: een overzichtspagina en vier weekplannen. Op de overzichtspagina vat je samen wat je talenten zijn, wat je gaat doen om je talenten verder te ontwikkelen en wat je langetermijndoelen zijn. In de vier weekplannen plan je de komende weken. Dit doe je aan het begin van elke week. Wat ga je die week doen om je talenten verder te ontwikkelen?

  • Bron: Talentenwijzer van Djoerd Hiemstra 2012

Plaats je reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}