Jolanda Grevers
12 januari 2022
Vind je noorden werkwaarden Unique-loopbaancoaching

In deze oefening ga je ontdekken waar jouw noorden in je loopbaan en werkleven ligt. Hoe? Door het invullen van jouw werkwaardenkompas. 

Je innerlijk kompas 

Iedereen heeft een innerlijk kompas. Maar vaak vergeten we op ons innerlijk kompas te kijken wanneer we een volgende stap in onze loopbaan zetten. Laten we ons leiden door wat bij toeval op ons pad komt of we laten ons beïnvloeden de meningen van anderen. Gevolg: je baan past niet echt bij je. Je baan geeft je geen voldoening en je ervaart geen plezier in je werkzaamheden.

Dus… het is belangrijk dat je bij al je keuzemomenten in je loopbaan je laat leiden door je noorden: jouw innerlijke kompas. Dit betekent dat je steeds weer je kompas ijkt voordat je een keuze maakt. 

Je innerlijk kompas bestaat uit de voor jou belangrijkste werkwaarden. Want je belangrijkste werkwaarden laten je zien wat echt belangrijk voor je is in je loopbaan en wat in je baan niet mag ontbreken. 

Als je je werkwaarden gebruikt als kompas, kom je nooit op een plek waar je niet wilt zijn en/of  in een baan die niet bij jou past. 

Vind je noorden | werkwaardenkompas | Instructie

 1. 1
  Ze je mobile telefoon uit en zorg ervoor dat je minstens 30 minuten niet wordt gestoord.
 2. 2
  Pak een stapel post-its en een pen
 3. 3
  Hieronder vind je een lange lijst met werkwaarden. Schrijf één voor één elke werkwaarden op een aparte post-it. 
 4. 4
  Natuurlijk mag je de lijst aanvullen wanneer je daar behoefte aan hebt. 
 5. 5
  Leg de post-its verspreid één voor één voor je op tafel. 
 6. 6
  Pak intuïtief de post-its met de werkwaarden die voor jou belangrijk zijn en leg ze apart.
 7. 7
  Leg de overgebleven post-its op één stapel om ruimte te maken op tafel. 
 8. 8
  Leg de post-its met werkwaarden die je hebt uitgekozen, verspreid één voor één op tafel. Kies vervolgens tien post-its met de voor jou belangrijkste werkwaarden. 
 9. 9
  Kies vervolgens uit de tien gekozen werkwaarden er vier uit die voor jou het allerbelangrijkst zijn en absoluut niet mogen ontbreken. Let erop dat je je keuzes baseert op wat voor jou goed voelt en niet op wat wenselijk is of de norm is in jouw omgeving. 
 10. 10
  Download je werkwaardenkompas
 11. 11
  Vul nu je werkwaardenkompas in. 
 12. 12
  Stel jezelf bij elke werkwaarde de volgende 2 vragen en noteer je antwoorden. Komt deze werkwaarde in mijn huidige (werk)leven voldoende tot zijn recht? Hoe kan ik deze werkwaarde nog beter in mijn werkleven integreren?

Werkwaardenkompas

Download hier je werkwaardenkompas

Spiekbriefje werkwaarden

 • anderen helpen
 • natuur en milieu
 • artistieke creativiteit
 • onafhankelijkheid
 • autoriteit
 • ontwikkeling van kennis
 • autonomie
 • opwinding
 • avontuur
 • overzichtelijkheid
 • beslissingen nemen
 • passie
 • betrokkenheid
 • precisie werk
 • bijdragen aan de samenleving
 • prestatie en succes
 • competitie
 • publieke waardering
 • contact met mensen
 • rechtvaardigheid
 • creatieve expressie
 • recreatie
 • creativiteit algemeen
 • reizen
 • deskundigheid
 • risicobereidheid
 • duurzaam
 • routine
 • erkenning
 • rust in werk
 • kennis
 • zakelijkheid
 • kostenbewustzijn
 • zeggenschap
 • leefomgeving
 • zekerheid
 • beïnvloeden
 • zorgvuldigheid
 • tolerantie
 • eigen tijdsindeling
 • samenwerken met anderen
 • fysieke uitdaging
 • schoonheid
 • financiële zekerheid
 • sociale activiteiten
 • flexibiliteit
 • spontaniteit
 • goede beloning
 • stabiliteit
 • groeien in het werk
 • status
 • harmonie
 • toezicht
 • hoog tempotolerantie
 • humor
 • uitdaging
 • hulpvaardig
 • verandering en afwisseling
 • idealen
 • verbinding en aansluiting
 • improvisatie
 • vriendschappen
 • ingewikkelde uitdagingen
 • vrolijkheid
 • intellectuele belangstelling
 • waardering
 • invloed
 • werken onder druk
 • kwaliteit
 • winststreven
 • loyaliteit
 • zelfontplooiing
 • macht
 • zelfsturing
 • mensen
 • plezier
 • openheid

Plaats je reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}